Pliki do pobrania


 • Informacje ogólne Terawat Dystrybucja

załącznik.pdf
 • Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji

załącznik.pdf
 • Taryfa - dystrybucja

załącznik.pdf
 • Taryfa - sprzedaż energii elektrycznej

załącznik.pdf
 • Wzór umowy GUD

załącznik.pdf
 • Decyzja URE o wyznaczenie Terawat Dystrybucja na sprzedawcę zobowiązanego na rok 2023

załącznik.pdf
 • Decyzja URE o wyznaczenie Terawat Dystrybucja na sprzedawcę zobowiązanego na rok 2022

załącznik.pdf
 • Zgłoszenie zainstalowania agregatu prądotwórczego

załącznik.pdf
 • Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

załącznik.pdf
 • Wniosek o zawarcie umowy

załącznik.pdf
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia

załącznik.pdf
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej
 • Załącznik A do wniosku

załącznik.pdf
załącznik.pdf
 • Wniosek o sprawdzenie parametrów jakościowych energi elektrycznej

załącznik.pdf
 • Wniosek o przeprowadzenie laboratoryjnego badania układu pomiarowo - rozliczeniowego

załącznik.pdf
 • Wniosek o czasowe podłączenie do sieci energetycznej

załącznik.pdf
 • Formularz powiadomienia o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej

załącznik.pdf
 • Formularz powiadomienia o zakończeniu obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej

załącznik.pdf


Kontakt

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 94
41-902 Bytom

Telefon:32/ 389 60 12
FAX:32/ 389 60 13
E-mail: biuro@terawat.pl

Pogotowie energetyczne

Telefon:32/ 389 60 14