Obowiązki informacyjne Operatora Systemu Dystrybucyjnego


 • Komunikat o uwagach do projektu Terawat Dystrybucja

załącznik.pdf
 • Zatwierdzona IRiESD Terawat Dystrybucja

załącznik.pdf
 • Lista sprzedawców

załącznik.pdf
 • Lista sprzedawców rezerwowych

załącznik.pdf
 • Lista sprzedawców z urzędu

załącznik.pdf
 • Struktura paliw w 2021 roku

załącznik.pdf
 • Struktura paliw w 2020 roku

załącznik.pdf
 • Struktura paliw w 2019 roku

załącznik.pdf
 • Struktura paliw w 2018 roku

załącznik.pdf
 • Struktura paliw w 2017 roku

załącznik.pdf
 • Struktura paliw w 2016 roku

załącznik.pdf
 • Struktura paliw w 2015 roku

załącznik.pdf
 • Struktura paliw w 2014 roku

załącznik.pdf
 • Struktura paliw w 2013 roku

załącznik.pdf
 • Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2021 roku

załącznik.pdf
 • Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2020 roku

załącznik.pdf
 • Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2019 roku

załącznik.pdf
 • Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2018 roku

załącznik.pdf
 • Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2017 roku

załącznik.pdf
 • Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2016 roku

załącznik.pdf
 • Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2015 roku

załącznik.pdf
 • Informacje o ograniczeniach i planowanych przerwach

załącznik.pdf
 • Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci energetycznej

załącznik.pdf
 • Informacja o mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej

załącznik.pdf
 • Informacja o REMIT

załącznik.pdf
 • Kodeksy sieciowe

załącznik.pdf
 • Informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń

załącznik.pdf
 • Aktualny rejestr magazynów energii przyłączonych do sieci Terawat Dystrybucja

załącznik.pdf


Kontakt

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 94
41-902 Bytom

Telefon:32/ 389 60 12
FAX:32/ 389 60 13
E-mail: biuro@terawat.pl

Pogotowie energetyczne

Telefon:32/ 389 60 14