(78kB)

Nasze szkolenia dostosowujemy do potrzeb Naszych Klientów.

Traktujemy je jako działania ukierunkowane, systematyczne i celowane do indywidualnych potrzeb organizacji.
Prowadzone przez nas szkolenia pomagają w rozwiązywaniu problemów takich jak: brak komunikacji, brak asertywności oraz związanych z inteligencją emocjonalną. Uczymy zarządzania sobą w czasie, radzenia ze stresem, delegowania zadań. Poszerzamy wiedzę z zakresu prawa pracy, księgowości oraz działu HR.

Kierujemy nasze szkolenia do firm, które chcą pogłębić i poszerzyć wiedzę, rozwinąć potencjał u swoich pracowników oraz przełożyć go na kompetencje. Dzięki takim działaniom kadra pracownicza będzie spełniać nie tylko aktualne, ale i te przyszłe potrzeby organizacji.
Ważne jest dla nas to, aby przekazana wiedza była w sposób efektywny wykorzystana, dlatego też szkolenia opierają się nie tylko na rzetelnym przekazaniu informacji, lecz głównie na zajęciach praktycznych.

Kluczowym elementem naszych szkoleń jest też badanie postępów i wspieranie uczestników w codziennej pracy i praktycznym wykorzystaniu pozyskanych wiadomości.


(68kB)

Coaching to rodzaj partnerskich relacji, ma na celu zmianę sposobu myślenia, otwarcie się na nowe możliwości i zachęcenie do wyboru świeżych rozwiązań.

Ukierunkowanie osoby na umiejętne pokonywanie trudności, poprawę postrzegania samego siebie.
Opieramy się na uważnym słuchaniu i zadawaniu wnikliwych pytań. Dzięki temu możemy określić cel lub cele, często złożone i wielowymiarowe.

Naszym klientem może być każdy, kto chce dokonać zmian w swoim życiu, ale też może być cała grupa osób - coaching zespołowy.

Coaching to praktyczna metoda, która pomaga nie tylko w osiągnięciu wyznaczonych celów lecz również modyfikacji zadań i podejmowania konkretnych działań.
Nasze działanie opiera się na wsparciu w podejmowaniu decyzji i dbaniu o zbudowane relacje.


(62kB)

Oferujemy fachową pomoc osobom pracującym w biznesie lub planującym rozpocząć karierę zawodową. Firmom poszukującym nowych rozwiązań, by zyskać przewagę nad konkurencją, gdzie wyróżnienie organizacji na tle innych jest kluczowym zadaniem często niełatwym do osiągnięcia.

Jednocześnie wykorzystanie przez nas odpowiednich narzędzi przyczynia się do poprawy komunikacji, efektywności pracy, lepszego zarządzania.
Ma to na celu poprawę kultury firmy i dynamiki rozwoju, co niesie za sobą dodatkowo zwiększoną poprawę produkcyjności.


Kontakt

Szkolenia dla biznesu
Terawat Serwis Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 94
41-902 Bytom

Telefon:+48 507 123 275
E-mail: isiulczynska@terawat.pl